تاريخچه:

موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان، اولین موسسه غیر انتفاعی درسطح شهرستان‌هاست. 
 
معرفي واحد:

موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان در طی این سال‌ها، با توكل به پروردگار متعال و تلاش و کوشش مدیران، استادان، دانشجويان و کارمندان خود، با برنامه‌ریزی دقیق و راهبردهای مناسب براساس شاخصه‌های علمی و فرهنگی توفیقات چشمگیری بدست آورده است 
قابل ذکر است این واحد آموزش عالی با تأسیس مجتمع بین الملل ضمن استفاده از پتانسیل موجود از جمله وجود راه‌های ارتباطی زمینی و هوایی با کشورهای منطقه و موقعیت همسایگی با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و ترکیه آمادگی جذب و تبادل دانشجو با کشورهای همسایه را نیز فراهم نموده است.