1. از منشی گری تا نویسندگی و مدیریت 
 2. از هریس زادگاهم تا خدمت و خاطراتم
 3. اسطوره تا ملکوت
 4. اقتصاد از نگاه افتخار عالم شرق
 5. اندیشه های روان شناختی حافظ
 6. آموزش عمومی پیش گیری از بیماری های قلبی و عروقی
 7. بررسی جایگاه زن در داستان های معاصر
 8. بررسی جایگاه مدیریت در قرآن کریم
 9. بررسی جایگاه مدیریت در متون ادب فارسی
 10. 25 داستان آموزنده برای روسا
 11. 25 داستان آموزنده برای مدیرا ارشد
 12. پروین در آینه اقتصاد
 13. پژوهشی در سبک شناسی
 14. تداعی ضعف احساس
 15. توکل و رضا
 16. حقوق بشر از منظر پروین و مشیری
 17. حیات اقتصادی اقبال لاهوری
 18. دستور زبان فارسی
 19. زمین شناسی فیزیکی
 20. ژنومورفولوژی
 21. سرو در آیین ها و آینه ها
 22. سلطان باغ ادب فارسی
 23. شرح و احوال و آثار استاد نصیر پایگذار
 24. صلح در مثنوی معنوی
 25. صلح و جنگ حافظ
 26. طراح امور گرافیکی یارانه ها
 27. عروض و قافیه
 28. عشق در آثار عبدالرحمان جامی
 29. فازسی عمومی کاربردی
 30. فرهنگ ادبی گیاهان 
 31. فعل
 32. قربانی در ادیان الهی
 33. کلیات دیوان فارسی استاد پایگذار
 34. مدیریت برند
 35. مرغ در ادب فارسی
 36. مرکب نجابت
 37. مرگ در مثنوی معنوی
 38. مرگ در آثار عطار نیشابوری
 39. مصول
 40. مولانا و روان شناسی ادراک
 41. نظامی در سینما
 42. یاد ایام