تماس با بخش موسسه

شما میتوانید درخواست خود را در فرم روبرو برای موسسه ارسال کنید

موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان

تبریز آبرسان خیابان پاستور جدید - مابین کوی بزرگ مهر و 13 آبان - پلاک 22- موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان

041-33369185

041-33368865