رشته های تحصیلی

کد دانشکده نام رشته تحصیلی گروه آموزشی مقطع تحصیلی طول دوره تحصیلی جنسیت حداقل معدل
(از 100)
شهریه سالانه نظام آموزشی نحوه پذیرش ظرفیت
1452 فنی و مهندسی مدیریت فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1414 ادبیات و علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1415 ادبیات و علوم انسانی ادبیات تطبیقی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1416 ادبیات و علوم انسانی ادبیات پایداری ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1417 ادبیات و علوم انسانی ادبیات کودک و نوجوان ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 10 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1418 ادبیات و علوم انسانی روان شناسی تربیتی روان‌شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1419 فنی و مهندسی مهندسی نرم افزار مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1420 هنر و معماری مدیریت ورزش-مدیریت بازاریابی در ورزش تربیت بدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1421 ادبیات و علوم انسانی روان شناسی ورزشی روان‌شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری 30
1422 ادبیات و علوم انسانی حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1423 ادبیات و علوم انسانی مدیریت صنعتی مدیریت کارشناسی ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1424 ادبیات و علوم انسانی حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1425 ادبیات و علوم انسانی روان شناسی روان‌شناسی کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1426 ادبیات و علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1427 ادبیات و علوم انسانی علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1428 هنر و معماری مربی گری تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1429 فنی و مهندسی علوم کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1430 ادبیات و علوم انسانی حقوق اسلامی حقوق کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1431 ادبیات و علوم انسانی مدیریت صنعتی مدیریت کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1432 فنی و مهندسی مهندسی معماری معماری کارشناسی پیوسته 8 زن و مرد 12 - تمام وقت آزمون سراسری- سوابق تحصیلی 30
1453 ادبیات و علوم انسانی ادبیات نمایشی ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 4 زن و مرد 12 - تمام وقت قبولی آزمون سراسری 10

سوالات متداول درباره رشته های تحصیلی

یک دوره کامل تحصیلی است که طی آن دانشجو، وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل کرده و در نهایت به اخذ یکی از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و یا دکتری تخصصی) نایل می‌گردد.