هیئت موسس

Image
پروانه عادل زاده

دانشیار

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان شمال غرب کشور، مدیر گروه تحصیلات تکمیلی واحد تبریز

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی (P.H.D) از واحد علوم تحقیقات تهران

Image
جواد شریف نژاد

استادیار

رئیس دانشگاه امام حسین (ع)، فرماندار شهرستان ارومیه

دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری (P.H.D) از دانشگاه تبریز

Image
کامران پاشایی فخری

دانشیار

موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، موسس بیش از 20 موسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی (P.H.D) از دانشگاه تبریز

Image
علی دژکام

رئیس پژوهشکده علم و دین، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

سطح 4 حوزه (خارج از فقه)

Image
بهروز صالح پور

استاد

رئیس منطقه 2 دانشگاه پیام نور، دبیر مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری تخصصی فیزیک هسته ای (P.H.D) از کشور انگلستان

Image
خلیل حدیدی

دانشیار

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی، رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زیان های خارجی

دانشیار دانشگاه تبریز