هیات امنا

Image
کامران پاشایی فخری

دانشیار

موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، موسس بیش از 20 موسسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی (P.H.D) از دانشگاه تبریز

Image
بهرام دلیر

دانشیار

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

دکتری علوم سیاسی و فقه و اصول

Image
پروانه عادل زاده

دانشیار

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان شمال غرب کشور، مدیر گروه تحصیلات تکمیلی واحد تبریز

دکتری تخصصی زبان فارسی (P.H.D) از واحد علوم تحقیقات تهران

Image
یعقوب بدری آذرین

دانشیار

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی (P.H.D)

Image
رسول خدا بخش

استاد

رئیس دانشگاهای ارومیه و زنجان، رئیس مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری تخصصی فیزیک هسته ای (P.H.D) از کشور انگلستان

Image
بهروز صالح پور

استاد

رئیس منطقه 2 دانشگاه پیام نور، دبیر مناطق 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری تخصصی فیزیک هسته ای (P.H.D) از کشور انگلستان

Image
کاظم قاسمی گلعذانی

استاد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، استاد نمونه کشوری

دکتری تخصصی علوم زراعی (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

Image
محمدعلی حسین پور فیضی

استاد

رئیس دانشگاه تبریز، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

دکتری تخصصی زیست شناسی (P.H.D)