دانشجویان بین المللی نیاز به درخواست آنلاین دارند. قبل از اقدام در مورد هزینه این ویزا در وب سایت وزارت کشور ایران بیشتر بدانید.

شما باید از اثر انگشت و عکس خود (معروف به "اطلاعات بیومتریک") در مرکز درخواست ویزا استفاده کنید.

این ویزا قابل تمدید نیست و شما نمی توانید به یک گروه دیگر ویزا بروید. همچنین نمی توانید با ویزای کوتاه مدت کار کنید ، از جمله انجام تجربه کاری یا محل کار. قبل از اقدام ، آنچه می توانید و نمی توانید انجام دهید را بررسی کنید.