امروز: دوشنبه، 20 آذر 1396

هیئت موسس:

هیئت موسس

اعضای هیئت موسس موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری

 

ردیف نام
1

کامران پاشایی فخری

دریافت رزومه

2 بهروز صالح پور
3 علی نواداد
4  جواد شریف نژاد
5  رضا رضوانی
6
رضا خلیلی بندلی
7  علی دژاکام
8  حسین حسین زاده خوشزاد
9  مهدیه کوپاهی
10

 پروانه عادل زاده

دریافت رزومه

11

 حمید جنانی

 

 

 

گالری تصاویر: