En

امروز: پنجشنبه، 2 خرداد 1398

دیدار و ملاقات با مسئولان دانشگاه های معتبر ترکیه

دیدار و ملاقات دانشجویان و همکاران موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان با مسئولان دانشگاه های معتبر ترکیه


نظر بدهید:

فقط کاربران مجاز به این کار هستند.