بررسی مشکلات و مسایل آموزشی متاثر از بیماری کووید 19

بررسی مشکلات و مسایل آموزشی متاثر از بیماری کووید 19 در بیمارستان های آموزشی

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۴۱

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، روز شنبه مورخ 99/6/29 جلسه ای به منظور بررسی مشکلات و مسایل آموزشی متاثر از بیماری کووید 19 در بیمارستان های آموزشی با حضور معاونین محترم آموزشی و درمان دانشگاه، ریاست و معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، روسا و معاونین محترم بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)، مدیران محترم گروه های آموزشی داخلی، عفونی، بیهوشی و طب اورژانس در سالن شورا یک برگزار گردید.