به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، آزمون استخدام کشوری روزهای پنجشنبه و جمعه در دانشکده پزشکی برگزار گردید در این آزمون که با رعایت پروتکل های بهداشتی و در دو نوبت صبح برگزار شد حدود ۱۷۰۰ متقاضی شرکت داشتند.

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۴۱

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، آزمون استخدام کشوری روزهای پنجشنبه و جمعه در دانشکده پزشکی برگزار گردید در این آزمون که با رعایت پروتکل های بهداشتی و در دو نوبت صبح برگزار شد حدود ۱۷۰۰ متقاضی شرکت داشتند.