راهکارهای کاهش آلودگی میوه و صیفی را بشناسیم

میوه ها و صیفی ها می توانند از راه های مختلفی آلوده شوند: در طول مرحله رشد، ترکیبات مضر موجود در خاک و آب و بهداشت ضعیف کارگران از جمله مواردی هستند که می توان به آن اشاره کرد. همچنین بعد از برداشت محصول، دستکاری زیاد می تواند خطر آلودگی را افزایش دهد.

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۴۱

آلودگی حتی می تواند پس از خریداری محصول در طول آماده سازی مواد غذایی و ذخیره سازی ناکافی هم اتفاق بیافتد. با رعایت کردن چند نکته ساده می توانیم میزان این آلودگی ها را حذف یا کاهش دهیم و از خود و خانواده در مقابل بیماری های ناشی از این مواد غذایی محافظت کنیم.
طبق نظر سازمان غذا و داروی آمریکا در صورت امکان، محصولاتی را باید انتخاب کنیم که عاری از هر گونه آسیب فیزیکی باشند و مطمئن باشیم که مواد غذایی از پیش بریده شده مانند برگه های کاهو و اسلاید های هندوانه در خانه یا مغازه داخل یخچال یا بر روی یخ نگهداری شده باشند.