برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی جاوا

پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ ۰۱:۳۱

کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایه در دانشکده در تاریخ 1399/02/20 برگزار شد