دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۴۱

قرارداد همکاري بصورت سالانه و فعاليت اعضاي هيأت علمي پژوهشي به صورت تمام وقت خواهد بود.چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي و يا پذيرش فرد لغو مي شود.هر عضو هيأت علمي پژوهشي پذيرفته شده در پايان سال براساس يک برنامه سالانه که در ابتداي همان سال مورد توافق با معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قرار گرفته مورد ارزيابي سالانه قرار مي‏گيرد. شرط تمديد قرارداد موفقيت در رسيدن به اهداف توافق شده مي‎باشد. هيچگونه مدرکي پس از اتمام تاريخ اعلام شده دريافت نخواهد شد.