امروز: یکشنبه، 25 آذر 1397

پذیرش و ارایه مقالات ۱۲ نفر از دانشجویان کارشناسی حسابداری در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ایران

پذیرش و ارایه مقالات ۱۲ نفر از دانشجویان کارشناسی حسابداری در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ایران

 


نظر بدهید:

فقط کاربران مجاز به این کار هستند.