En
ورود به وب سایت جدید

امروز: پنجشنبه، 19 تیر 1399

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی آقایان سیدعلی بری، احد انتظار  غازانی ، غلامحسین هادی ، محمد مرادی ، روز یکشنبه ۲۴ شهریور به  استاد راهنمایی آقای دکتر بدری آذرین برگزار شد .


نظر بدهید:

فقط کاربران مجاز به این کار هستند.