En

امروز: چهارشنبه، 29 خرداد 1398

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طیب عبدالهی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای طیب عبدالهی سبلانکندی در تاریخ 97/10/17 با حضور استاد راهنما و داوران محترم و نماینده پژوهشی با عنوان « تاثیر مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان سلامت روانی و خودپنداره ورزشکاران پرورش اندام » برگزار گردید و پایان نامه ایشان با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت .


نظر بدهید:

فقط کاربران مجاز به این کار هستند.