En
ورود به وب سایت جدید

امروز: شنبه، 29 شهریور 1399

جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهزاد ولادی

نخستین دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان دانش آموخته شد .

موضوع پایان نامه :تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر تصویر برند و تمایل خرید کالای ایرانی(مطالعه موردی: کفش تن تاک در شهر تبریز(

استاد راهنما :دکترسید علی فارغ 

داور یکم :دکتر فرخ قربانی نامور

داور دوم : دکتریعقوببدریآذرین

پژوهش و نگارش :بهزاد ولادی            

تیر 98


نظر بدهید:

فقط کاربران مجاز به این کار هستند.