En
ورود به وب سایت جدید

امروز: شنبه، 29 شهریور 1399

بازدید دانشجویان و همکاران از بقایای دانشگاه ربع رشیدی

بازدید دانشجویان و همکاران موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان از  بقایای دانشگاه ربع رشیدی با قدمت ۷۰۰ ساله- ۲۹ اردی بهشت ۱۳۹۸

 

 


نظر بدهید:

فقط کاربران مجاز به این کار هستند.