En
ورود به وب سایت جدید

امروز: شنبه، 29 شهریور 1399

اطلاعیه برای دانشجویان کارشناس ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد که واحد پایان نامه را انتخاب کرده اند، فقط تا آخر 30 دی  فرصت دارند که از پایان نامه خود دفاع کنند، لذا برای انجام مراحل مجوز پیش از دفاع بعد از تایید استاد راهنما مبنی بر اتمام کامل پایان نامه  تا 5 دی ماه  می توانند به معاونت پژوهشی مراجعه کنند .

 


نظر بدهید:

فقط کاربران مجاز به این کار هستند.